صفحه اصلیمقاله های علمی پژوهشی

لیست مقالات علمی پژوهشی

مقاله­ های چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی:

 
 1- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

"ارائه مدل پیش­ بینی پتانسیل شیارشدگی آسفالت با استفاده از خروجی ژیراتوری"

 پژوهشنامه حمل و نقل،سال دهم،شماره اول، بهار 1392، صفحات: 29 - 43.

 

 

2- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی (ISC)پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

"ارائه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از منحنی­ های متراکم­ کننده ژیراتوری"

پژوهشنامه حمل ونقل، سال دهم، شماره دوم، تابستان1392، صفحات: 171- 191.

 

 

3- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) عمران مدرس (ISSN: 1027-5940)، تحت عنوان:

"ارزیابی میدانی روش­های نوین تعیین دانسیته لایه­ های روسازی"

فصلنامه مهندسی عمران مدرس، سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1393، صفحات: 83-92.

 

 

4- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) مهندسی زیرساختهای حمل و نقل (ISSN: 2423-5350)، تحت عنوان:

"ارائه مدل شیارشدگی مخلوط‏های آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم و پارامترهای مارشال"

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل، سال اول، شماره 2، تابستان 1394، صفحات: 41-54.

 

 

5- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

"ارائه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از پارامترهای مارشال و نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم"

 پژوهشنامه حمل و نقل،سال دوازدهم،شماره دوم، تابستان 1394، صفحات: 124 - 136.

 

 

6-چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) مهندسی زیرساختهای حمل و نقل (ISSN: 2423-5350)، تحت عنوان:

"تأثیر افزودنی آهک هیدراته بر پارامترهای عملکردی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA)"

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل، سال دوم، شماره 1، بهار 1395، صفحات: 1-16.

 

 

7- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

"بررسی آزمایشگاهی اثر افرودنی خاکستربادی بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای اصلاح شده پلیمری"

 پژوهشنامه حمل و نقل، سال چهاردهم، شماره 1، بهار 1396، صفحات: 44-27.

 

 

8- چاپ مقاله در مجله: "(ISSN 2412-740X ) ،"The Specialty Journal of Architecture and Construction - (SJAC)، تحت عنوان:

"The effect of adding carbon nanotubes on rutting resistance of the asphalt containing modified bitumen by SBS polymer"

.2016, Vol 2 (2): pp. 25-34

 

9- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) مهندسی زیرساختهای حمل و نقل (ISSN: 2423-5350)، تحت عنوان:

"بررسی روش‌های افزودن پودر کربن آمورف به قیر و ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتي گرم اصلاح شده با این پودر"

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل، سال سوم، شماره 1، بهار 1396، صفحات: 1-22.

 

10- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) مهندسی زیرساختهای حمل و نقل (ISSN: 2423-5350)، تحت عنوان:

"ارائه مدل تعيين چسبندگي و زازيه اصطكاك داخلي آسفالت با استفاده از پارامترهاي آزمايش مارشال"

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل، سال **** شماره **، ***، صفحات: **-**. (پذیرش)

 

11- پذیرش مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

"ارزیابی عملكرد آسفالت گرم اصلاح شده با خاکستر پوسته برنج"

 پژوهشنامه حمل و نقل، سال ****، شماره **، ***، صفحات: **-**. (پذیرش)

 

 

به روز رسانی شده در پنج شنبه, 18 آبان 1396 20:29

بازگشت به بالا