صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس ها
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها نوشته شده توسط مدیر سایت 2420
2 داوری مجلات نوشته شده توسط مدیر سایت 2081
3 همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 2041
4 همکاری در نگارش استاندارد ملی نوشته شده توسط مدیر سایت 1656
5 ثبت اختراع اول نوشته شده توسط مدیر سایت 2373
6 ثبت اختراع دوم نوشته شده توسط مدیر سایت 1106
7 پژوهشگر نمونه نوشته شده توسط مدیر سایت 163
8 عضويت در كميته مصاحبه دكتري تخصصي نوشته شده توسط مدیر سایت 144
بازگشت به بالا