صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس ها
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها نوشته شده توسط مدیر سایت 2228
2 داوری مجلات نوشته شده توسط مدیر سایت 1936
3 همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 1891
4 همکاری در نگارش استاندارد ملی نوشته شده توسط مدیر سایت 1491
5 ثبت اختراع اول نوشته شده توسط مدیر سایت 2208
6 ثبت اختراع دوم نوشته شده توسط مدیر سایت 944
7 پژوهشگر نمونه نوشته شده توسط مدیر سایت 59
8 عضويت در كميته مصاحبه دكتري تخصصي نوشته شده توسط مدیر سایت 33
بازگشت به بالا