صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس ها
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها نوشته شده توسط مدیر سایت 1964
2 داوری مجلات نوشته شده توسط مدیر سایت 1684
3 همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 1651
4 همکاری در نگارش استاندارد ملی نوشته شده توسط مدیر سایت 1233
5 ثبت اختراع اول نوشته شده توسط مدیر سایت 1959
6 ثبت اختراع دوم (در حال انجام) نوشته شده توسط مدیر سایت 673
بازگشت به بالا