صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس ها
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها نوشته شده توسط مدیر سایت 2105
2 داوری مجلات نوشته شده توسط مدیر سایت 1813
3 همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 1774
4 همکاری در نگارش استاندارد ملی نوشته شده توسط مدیر سایت 1375
5 ثبت اختراع اول نوشته شده توسط مدیر سایت 2084
6 ثبت اختراع دوم نوشته شده توسط مدیر سایت 810
بازگشت به بالا