صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس ها
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها نوشته شده توسط مدیر سایت 2517
2 داوری مجلات نوشته شده توسط مدیر سایت 2172
3 همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 2119
4 همکاری در نگارش استاندارد ملی نوشته شده توسط مدیر سایت 1751
5 ثبت اختراع اول نوشته شده توسط مدیر سایت 2467
6 ثبت اختراع دوم نوشته شده توسط مدیر سایت 1212
7 پژوهشگر نمونه نوشته شده توسط مدیر سایت 232
8 عضويت در كميته مصاحبه دكتري تخصصي نوشته شده توسط مدیر سایت 201
بازگشت به بالا