صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس ها
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها نوشته شده توسط مدیر سایت 2182
2 داوری مجلات نوشته شده توسط مدیر سایت 1886
3 همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 1847
4 همکاری در نگارش استاندارد ملی نوشته شده توسط مدیر سایت 1448
5 ثبت اختراع اول نوشته شده توسط مدیر سایت 2161
6 ثبت اختراع دوم نوشته شده توسط مدیر سایت 888
بازگشت به بالا