صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس هاهمکاری در نگارش استاندارد ملی

همکاری در نگارش استاندارد ملی

همکاری در نگارش استاندارد ملی


1- مقاومت فشاری مخلوط های قیری

Compressive Strength of Bitumen Mixtures

ICS:93.080.10

INSO 19082 1st. Edition 2015

 

2- تاثیر آب بر مقاومت فشاری مخلوط های قیری متراکم

Effect of Water on Compressive Strength of Compacted Bitumen Mixtures Test Method

ICS:93.080.20

INSO 19083 1st. Edition 2015

 

 

به روز رسانی شده در دوشنبه, 31 فروردين 1394 11:23

بازگشت به بالا