صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس هاهمکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات

همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی دانشگاه علم و صنعت ایران (ABRC)

Asphalt mixtures and Bitumen Research Center


این مرکز در تاریخ 1386/3/31 با حضور وزیر راه و ترابری وقت و تعداد زیادی از اساتید و کارشناسان ارشد راه و ترابری در دانشگاه علم و صنعت ایران افتتاح گردید.

 

 

 

 
به روز رسانی شده در شنبه, 27 مهر 1392 19:47

بازگشت به بالا