صفحه اصلیافتخارات و داوری مجلات و کنفرانس هاداوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها

داوری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش ها

1- عضو کمیته علمی نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی، 17 و 18 مهرماه 1387، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1387.

2- داور و عضو کمیته علمی نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات، 14 آذر 1392.

3- داور سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 6 و 7 اسفند 1392.

4- داور هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 17 و 18 اردیبهشت 1393.

5- داور چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 5و6 اسفند 1393،تهران، 1393.65- داور اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب،18 و 19 خرداد 1394، تهران، 1394.

6- داور دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز.

7- داور اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب، 18 و 19 خرداد 1394، تهران، 1394.

8- عضو کمیته علمی کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری، دانشگاه مازندران، 19 شهریور 1394، مازندران.

9- داور پانزدهمین كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، 11 و 12 اسفند 1394، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران، 1394.

10- داور شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، 10 و 11 اسفند 1395، سازمان حمل و نقل و ترافيك، 1395.

به روز رسانی شده در شنبه, 13 خرداد 1396 14:04

بازگشت به بالا