صفحه اصلیلیست مجلات علمی معتبر و ...
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 ليست مجلات نمايه شده در پايگاه اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 5536
2 ليست مجلات ISI داراي ضريب تاثير نوشته شده توسط مدیر سایت 771
3 وضعیت انتشار مجلات علمی ایران نوشته شده توسط مدیر سایت 1665
4 سایت تامسون رویترز THOMSON REUTERS نوشته شده توسط مدیر سایت 6691
5 مجلات ISC نوشته شده توسط مدیر سایت 939
6 پايگاه علمي اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 705
7 دانلود لیست مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای اعتبار (اسفندماه 1396) نوشته شده توسط مدیر سایت 2108
8 دانلود لیست مجلات جعلی و بی اعتبار نوشته شده توسط مدیر سایت 1780
بازگشت به بالا