صفحه اصلیلیست مجلات علمی معتبر و ...
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 ليست مجلات نمايه شده در پايگاه اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 5290
2 ليست مجلات ISI داراي ضريب تاثير نوشته شده توسط مدیر سایت 627
3 وضعیت انتشار مجلات علمی ایران نوشته شده توسط مدیر سایت 1537
4 سایت تامسون رویترز THOMSON REUTERS نوشته شده توسط مدیر سایت 5924
5 مجلات ISC نوشته شده توسط مدیر سایت 773
6 پايگاه علمي اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 576
7 دانلود لیست مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای اعتبار (مهر ماه 1396) نوشته شده توسط مدیر سایت 1926
8 دانلود لیست مجلات جعلی و بی اعتبار نوشته شده توسط مدیر سایت 1598
بازگشت به بالا