صفحه اصلیلیست مجلات علمی معتبر و ...
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 ليست مجلات نمايه شده در پايگاه اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 5636
2 ليست مجلات ISI داراي ضريب تاثير نوشته شده توسط مدیر سایت 818
3 وضعیت انتشار مجلات علمی ایران نوشته شده توسط مدیر سایت 1719
4 سایت تامسون رویترز THOMSON REUTERS نوشته شده توسط مدیر سایت 6847
5 مجلات ISC نوشته شده توسط مدیر سایت 986
6 پايگاه علمي اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 742
7 دانلود لیست مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای اعتبار (اسفندماه 1396) نوشته شده توسط مدیر سایت 2169
8 دانلود لیست مجلات جعلی و بی اعتبار نوشته شده توسط مدیر سایت 1834
بازگشت به بالا