صفحه اصلیلیست مجلات علمی معتبر و نامعتبر
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 ليست مجلات نمايه شده در پايگاه اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 6596
2 ليست مجلات ISI داراي ضريب تاثير نوشته شده توسط مدیر سایت 1530
3 وضعیت انتشار مجلات علمی ایران نوشته شده توسط مدیر سایت 2350
4 سایت تامسون رویترز THOMSON REUTERS نوشته شده توسط مدیر سایت 8522
5 مجلات ISC نوشته شده توسط مدیر سایت 1587
6 پايگاه علمي اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 1314
7 لیست مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای اعتبار (ارديبهشت ماه 1398) نوشته شده توسط مدیر سایت 3322
8 فهرست انتشارات و مجلات جعلي و نامعتبر (Black List) از نظر دانشگاه آزاد اسلامي نوشته شده توسط مدیر سایت 407
9 فهرست انتشارات و مجلات داراي اعتبار (White List) از نظر دانشگاه آزاد اسلامي نوشته شده توسط مدیر سایت 724
10 فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار از نظر وزارت علوم نوشته شده توسط مدیر سایت 2624
بازگشت به بالا