صفحه اصلیلیست مجلات علمی معتبر و نامعتبر
نمایش تعداد 
تعداد عنوان نویسنده بازدیدها
1 ليست مجلات نمايه شده در پايگاه اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 6779
2 ليست مجلات ISI داراي ضريب تاثير نوشته شده توسط مدیر سایت 1709
3 وضعیت انتشار مجلات علمی ایران نوشته شده توسط مدیر سایت 2499
4 سایت تامسون رویترز THOMSON REUTERS نوشته شده توسط مدیر سایت 9049
5 مجلات ISC نوشته شده توسط مدیر سایت 1727
6 پايگاه علمي اسكوپوس Scopus نوشته شده توسط مدیر سایت 1459
7 لیست مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دارای اعتبار (ارديبهشت ماه 1398) نوشته شده توسط مدیر سایت 3551
8 فهرست انتشارات و مجلات جعلي و نامعتبر (Black List) از نظر دانشگاه آزاد اسلامي نوشته شده توسط مدیر سایت 572
9 فهرست انتشارات و مجلات داراي اعتبار (White List) از نظر دانشگاه آزاد اسلامي نوشته شده توسط مدیر سایت 1035
10 فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار از نظر وزارت علوم نوشته شده توسط مدیر سایت 2804
بازگشت به بالا