پايگاه علمي اسكوپوس Scopus

لطفا جهت اطمینان از نمايه بودن یک  مجله در اسكوپوس، روی آدرس زیر کلیک کنید.

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

توضیح اینکه: JSR مجله و Q1 تا  Q4 بودن مجله در این سایت مشخص می شود.

به روز رسانی شده در سه شنبه, 25 آذر 1399 12:23

بازگشت به بالا