صفحه اصلیمقاله های علمی پژوهشی

لیست مقالات علمی پژوهشی

مقاله­ های چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی:

 


 1- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

 "ارائه مدل پیش­ بینی پتانسیل شیارشدگی آسفالت با استفاده از خروجی ژیراتوری"

  پژوهشنامه حمل و نقل،سال دهم،شماره اول، بهار 1392، صفحات: 29 - 43.

  

2- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی (ISC)پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

 "ارائه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از منحنی­ های متراکم­ کننده ژیراتوری"

 پژوهشنامه حمل ونقل، سال دهم، شماره دوم، تابستان1392، صفحات: 171- 191.

  

3- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) عمران مدرس (ISSN: 1027-5940)، تحت عنوان:

 "ارزیابی میدانی روش­های نوین تعیین دانسیته لایه­ های روسازی"

 فصلنامه مهندسی عمران مدرس، سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1393، صفحات: 83-92.

  

4- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) مهندسی زیرساختهای حمل و نقل (ISSN: 2423-5350)، تحت عنوان:

 "ارائه مدل شیارشدگی مخلوط‏های آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم و پارامترهای مارشال"

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل، سال اول، شماره 2، تابستان 1394، صفحات: 41-54.

 

5- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

"ارائه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از پارامترهای مارشال و نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم"

 پژوهشنامه حمل و نقل،سال دوازدهم،شماره دوم، تابستان 1394، صفحات: 124 - 136.

 

6-چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) مهندسی زیرساختهای حمل و نقل (ISSN: 2423-5350)، تحت عنوان:

"تأثیر افزودنی آهک هیدراته بر پارامترهای عملکردی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA)"

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل، سال دوم، شماره 1، بهار 1395، صفحات: 1-16.

 

7- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

"بررسی آزمایشگاهی اثر افرودنی خاکستربادی بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای اصلاح شده پلیمری"

 پژوهشنامه حمل و نقل، سال چهاردهم، شماره 1، بهار 1396، صفحات: 44-27.

 

8- چاپ مقاله در مجله: "(ISSN 2412-740X ) ،"The Specialty Journal of Architecture and Construction - (SJAC)، تحت عنوان:

"The effect of adding carbon nanotubes on rutting resistance of the asphalt containing modified bitumen by SBS polymer"

.2016, Vol 2 (2): pp. 25-34

 

 9- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) مهندسی زیرساختهای حمل و نقل (ISSN: 2423-5350)، تحت عنوان:

"بررسی روش‌های افزودن پودر کربن آمورف به قیر و ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتي گرم اصلاح شده با این پودر"

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل، سال سوم، شماره 1، بهار 1396، صفحات: 1-22.

 

10- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) مهندسی زیرساختهای حمل و نقل (ISSN: 2423-5350)، تحت عنوان:

"ارائه مدل تعيين چسبندگي و زازيه اصطكاك داخلي آسفالت با استفاده از پارامترهاي آزمايش مارشال"

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل، سال سوم، شماره 11، پاييز 1396، صفحات: 37-54. 

 

11- چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

"ارزیابی عملكرد آسفالت گرم اصلاح شده با خاکستر پوسته برنج"

 پژوهشنامه حمل و نقل، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1396، صفحات: 175-194. 

 

  12- چاپ مقاله در  فصلنامه مهندسي حمل و نقل (ISC) ، پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، تحت عنوان:

"ارزيابي تاثير افزودني گيلسونايت بر بهبود خصوصيات مكانيكي مخلوط­هاي آسفالتي"

 دوره 11، شماره 1، شماره پياپي 42، پاييز 1398، صفحات: 145-162.

 

 13- چاپ مقاله در مجله  علمی پژوهشی(ISC) پژوهشنامه حمل و نقل(ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

 "مدلسازی عمق شیارشدگي آسفالت با استفاده از نتایج آزمایش خزش دینامیکی"

 پژوهشکده حمل و نقل، سال 1397، شماره 55، تابستان 1397، صفحات: 15-33.

 

 14- چاپ مقاله در مجله  علمی پژوهشی(ISC) مطالعات پژوهشي راهور(ISSN:  2322-3529)، تحت عنوان:

 "مدلسازي سرعت عملكردي و ارائه راهكار اقتصادي جهت افزايش ايمني در قوس هاي افقي (مطالعه موردي: محور مشهد-تربت حيدريه)"

 مركز تحقيقات كاربردي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا، سال 1397، شماره 24، بهار 1397، صفحات: 67-92.

 

 15- چاپ مقاله در مجله  علمی پژوهشی(ISC) مطالعات پژوهشي راهور(ISSN:  2322-3529)، تحت عنوان:

 "ارائه مدل تأثیر انجام اقدامات ایمنی كم هزينه بر شدت و تعداد حوادث ترافیکی (مطالعه موردی محور ملاير- جوکار)"

 مركز تحقيقات كاربردي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا، سال هشتم، شماره 29، تابستان 1398، صفحات: 9-43.

 

 16- چاپ مقاله در  فصلنامه مهندسي حمل و نقل (ISC)، پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، تحت عنوان:

 "بررسی عملکرد مخلوط آسفالت بازیافتی اصلاح شده با جوانساز و الیاف"،

 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، سال 12، شماره 1، شماره پیاپی: 46، پاییز 1399، صفحات: 85-100.

doi: 10.22119/JTE.2020.88172

 

17- چاپ مقاله در نشريه مهندسی عمران اميرکبير  (ISC)، تحت عنوان:

 "ارزيابی عملکرد آسفالت گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الياف پارافايبر"،

دانشگاه امیرکبیر، دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحات: 1-26.

 doi: 10.22060/CEEJ.2019.16736.6323

 

 18-چاپ مقاله در مجله  علمی پژوهشی(ISC) پژوهشنامه حمل و نقل (ISSN: 2008-3351)، تحت عنوان:

  "ارایه مدل عملكرد خزشي آسفالت با استفاده از گراف نيرو- جابجايي و اعتبارسنجي آن با الگوريتم ژنتيك"

  پژوهشکده حمل و نقل، سال 1398، شماره 61، زمستان 1398، صفحات: 45-61.

 

 19- چاپ مقاله در نشريه مهندسی عمران فردوسی  (ISC)، تحت عنوان:

 "مدل­سازی تأثیر دما و ضخامت بر چقرمگی شکست مخلوط­ های آسفالتی تحت مود I خالص"،

 دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحات: 45-66.

 doi: 10.22067/civil.v32i3.80471

 

  20- چاپ مقاله در  فصلنامه علمی پژوهشی اساس، تحت عنوان:

 "بررسي پايداری قيرهای پليمری حاوی نانو ذرات و تخمين استحکام مارشال مخلوط های آسفالتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"،  انجمن مهندسی عمران ایران، دوره 21، شماره 55، بهار 1399، صفحات: 5-17.

 

  21- چاپ مقاله در  فصلنامه مهندسي حمل و نقل (ISC)، پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، تحت عنوان:

 "ارزیابی تاثير نوع سنگدانه، دانه­ بندي و رزين بر عملکرد لغزشی و سايشی روسازی با اصطکاک بالا"، (پذيرش- انتشار الكترونيكي)

doi: 10.22119/JTE.2020.103619

 

22. چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی(ISC) مهندسی زیرساختهای حمل و نقل (ISSN: 2423-5350)، تحت عنوان:

"بررسی رفتار شیارشدگی قیرهای اصلاح‌شده با نانو کامپوزیت­های­SBS/MgO"، مجله مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل، دانشگاه سمنان، دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 23، پاییز 1399، صفحات: 21-30.

doi: 10.22075/JTIE.2020.20806.1465

 

  23. چاپ مقاله در مجله  علمی پژوهشی(ISC) فصلنامه علمی راهور(ISSN:  2322-3529)، تحت عنوان:

 "عوامل مؤثر بر رفتار کاربران راه در گره‌های ترافیکی (مطالعه موردی:شهرستان بابل)"، فصلنامه علمی راهور، مركز تحقيقات كاربردي پليس راهور ناجا، دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحات: 35-59.

به روز رسانی شده در یکشنبه, 25 مهر 1400 12:53

بازگشت به بالا