سوابق تدریس

تدریس دروس ذیل در دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر و سایر دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی كشور:

 

14-1- دروس مقطع دكتري

 1. قير، امولسيون و آسفالت سرد
 2. مديريت و نگهداري تونل
 3. مديريت روسازي راه­ها، فرودگاه­ها و پاركينگ­ها
 4. تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

 

14-2- دروس کارشناسی ارشد

 1. تجزيه و تحليل روسازي پيشرفته
 2. تکنولوژی مواد و مصالح روسازی
 3. طرح هندسی پیشرفته راه
 4. طرح روسازی بتنی
 5. آزمایشگاه پیشرفته روسازی
 6. مدیریت تعمير و نگهداری راه
 7. سمینار و روش تحقیق
 8. راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

 

14-3- دروس کارشناسی

 1. مهندسی روسازی
 2. اصول مهندسی ترافیک
 3. تجزیه و تحلیل سیستم­ها
 4. مهندسی ترابری
 5. ماشین آلات راهسازی
 6. طرح هندسي راه
 7. راه­آهن
 8. آزمایشگاه قیر و آسفالت
 9. پروژه راه
 10. كارآموزي