سوابق داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

داوری پایان­نامه کارشناسی ارشد

 1. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “ارزیابی نفوذپذیری لایه­های اساس و زیراساس با استفاده از تکنیک­های هوش مصنوعی”، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، 1392.
 2. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “بررسی عددی رفتار رشد ترک در لایه­های آسفالتی”، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، 1392.
 3. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “مقایسه نتایج حاصل از حساسیت رطوبتی در مخلوط­های آسفالتی با استخوان­بندی سنگدانه ای(SMA) اصلاح شده با ترموپلاستیک الاستومرها”، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، 1392.
 4. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “مدلسازی رابطه بین سرعت و نرخ جریان به روش سری­های زمانی”، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، 1392.
 5. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “رفتار خستگی مخلوط­های آسفالتی تحت بارگذاری سیکلی در آزمایش کشش غیر مستقیم”، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، 1393.
 6. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “مکانیابی مجتمع های خدماتی-رفاهی بین راهی با استفاده از GIS (مطالعه موردی استان گیلان)”، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 7. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “ارزیابی پارامترهای موثر و مکان یابی بهینه ایستگاه های سوختگیری در شبکه های درون شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی مناطق 5 و 9  شهر تهران)”، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 8. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “مکانیابی دوربین های ثابت کنترل سرعت در محورهای برون شهری (مطالعه موردی: جاده هراز)”، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 9. داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان:: “بررسی تاثیر استفاده از الیاف پلاستیکی بازیافتی (PET) در آسفالت گرم”، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1394.
 10. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “تعیین ظرفیت آزادراه ها در مقاطع با حرکت موجی”، آقای مهندس امیر پاریاب، استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی منصور خاکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1394.
 11. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “مدلسازی دسترسی زمینی فرودگاه رشت با استفاده از GIS”، آقای مهندس سید حجت طباطبایی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر تی تی دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 12. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “توسعه مدل های ریسک تصادفات براساس رویکرد ترکیبی جهت تعیین قطعات حادثه خیز در محمرهای برون شهری، (مطالعه موردی: محور کندوان)”، آقای مهندس مهدی اکبری، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ایزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 13. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “ارائه مدل شبکه عصبی برای پیش بینی آلودگی صوتی ترافیک”، آقای مهندس محمد جواد برنگی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی منصور خاکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1394.
 14. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “مکان یابی پایانه­های حمل بار با استفاده از AHP و  GIS (مطالعه موردی: شهر قائمشهر)”، آقای مهندس توحید پرتو، استاد راهنما: جناب آقای دکتر تی تی دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 15. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “ارزیابی و ارائه مدل پیش بینی تخلفات ترافیکی بر مبنای شرایط فردی و اجتماعی رانندگان”، آقای مهندس محمد قنبرزاده درزی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ایزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 16. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “تحلیل و ارزیابی شاخص های تعمیر و نگهداری روسازی راه از لحاظ اقتصادی با نرم افزار Real Cost (مطالعه موردی: محور ساری-قائمشهر)”، آقای مهندس غلامحسین توکلی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ایزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 17. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “بررسی تاثیر رفتار پلیس بر کاهش تکرار تخلفات رانندگی – مطالعه موردی: محور کناره چالوس-تنکابن”، آقای مهندس محمود فیروزفر، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهزادی، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 18. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “تحلیل و ارزیابی ایمنی دوربرگردانهای درون شهری به روش سلسله مراتبی AHP – مطالعه موردی: شهر آمل”، آقای مهندس حسن اباذری، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهزادی، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 19. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “ارزیابی تاثیر جنس مواد و نوع دانه بندی آن بر خواص عملکردی آسفالت نیمه گرم اصلاح شده با نانو مواد”، آقای مهندس پیمان میرزابابایی، اساتید راهنما: جناب آقای دکتر زیاری و جناب آقای دکتر مجردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1395.
 20. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تعيين نقش مشخصات هندسي در ايمني بزرگراه­ها (مطالعه موردي محور خمين-اراك)”، آقاي مهندس عليرضا اصغري، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر بهبهاني، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، 1395.
 21. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “طرح تخليه اضطراري شهر از منظر اندركنش بحران ها (مطالعه موردی شهر آمل)”، آقای مهندس محسن كياپاشا، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 22. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “مدلسازي برداشت افراد از دسترسي به تسهيلات خدمات عمومي با استفاده از روش مدلسازي چند سطحي و GIS”، آقای مهندس عليرضا گيلاني، استاد راهنما: جناب آقای دکتر تي تي دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 23. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “طراحي و مديريت شبكه حمل و نقل لجستيك با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني(GIS)”، آقای مهندس ميلاد علي محمدي، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 24. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “بررسي رفتار روسازي داراي ترك بر اثر اعمال انواع بارگذاري به روش تحليل اجزاي محدود”، آقای مهندس صمد محبوبي مقدم، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 25. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “ارزيابي ايمني عبور عابرين پياده از طريق تحليل تداخل عابرين با وسايل نقليه به روش زمان تا برخورد”، آقای مهندس امير حسين شريفيان، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 26. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي فني مسير يابي پيشنهادي بندر نوشهر براي خروج از مشكلات ترافيكي”، آقاي مهندس رامتين درويش، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1395.
 27. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “امكان سنجي و ارائه ساختار هم پيمايي اماكن اداري (مطالعه موردي: گرگان)”، آقای مهندس امير رسولي، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 28.  داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: “اولويت بندي فاكتورهاي تاثيرگذار بر مقدار طول ناحيه تداخلي و ارائه مدلي جهت برآورد طول ايمن”، آقای مهندس دانيال باقري دلاور، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 29. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير خاكستر بادي و خرده آهن بر عملكرد آسفالت متخلخل سرباره اي”، آقاي مهندس سعيد علي زاده، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر ايزدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 30. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي روش­هاي افزايش كيفيت آسفالت در جاده­هاي كوهستاني”، آقاي مهندس صفر عزيزي لاسكي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 31. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي گزينه­هاي جايگزين آسفالت در جاده­هاي درون شهري”، آقاي مهندس سيد مهرزاد هاشمي اسكلكي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 32. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تاثير استفاده از پلي وينيل كلرايد و پلي پروپيلن بر حساسيت رطوبتي مخلوط­هاي آسفالتي”، آقاي مهندس اميربهادر كياكجوري ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 33. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير نانوكربنات كلسيم و نانو آهك بر حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي گرم”، آقاي مهندس كسري كيافر ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 34. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير افزودني­هاي پليمري بر قابليت ترميم ذاتي قير با استفاده از روش انرژي آزاد سطحي”، آقای مهندس رامين عليمي ، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 35. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابري با عنوان: “بررسي اثر طول موج روشنايي معابر برون شهري بر تعداد و شدت تصادفات”، آقای مهندس ميلاد سالارگرنا ، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 36. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابري با عنوان: “يكارگيري معيارهاي جايگزين ايمني به منظور ارزيابي ايمني راه در تسهيلات جريان بدون وقفه و توسعه شاخص جايگزين ايمني (مطالعه موردي: يكي از بزرگراه­هاي كشور”، آقای مهندس محمودرضا نفر، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 37. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابري با عنوان: “تحليل عكس­العمل ديناميكي روسازي انعطاف پذير تحت حركت بار با استفاده از شبيه ساز”، آقای مهندس رضا بيات، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهزادي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 38. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي اثر خاكستر بادي و الياف فولادي بر خصوصيات آزمايشگاهي آسفالت متخلخل حاوي پودر لاستيك”، آقاي مهندس وحيد خيري ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر ايزدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 39. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تركيب بهينه بخش آستر و رويه روسازي در مناطق معتدل و نيمه مرطوب (مطالعه موردي: شهر بابل)”، آقاي مهندس مسعود جعفرپور ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 40. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي رفتار مخلوط EPS  و سيمان به كمك آزمون­هاي آزمايشگاهي”، آقاي مهندس نويد مغربي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر قاسمي­نژاد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 41. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي اثر مواد بازيافتي بر عملكرد پيرشدگي مخلوط آسفالت متخلخل”، آقاي مهندس بهزاد رحيمي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امير ايزدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 42. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي سهم تقاطع راه­هاي دسترسي روستايي به راه­هاي دوخطه، دو جهته شمال كشور بر تصادفات جاده­اي (مطالعه موردي: محور قديم آمل-بابل”، آقاي مهندس محمدرضا محمودپور كبته ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امير ايزدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 43. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي آزمايشگاهي تاثير هسته خرما به عنوان يك افزودني در بهبود خصوصيات استاتيكي مخلوط آسفالتي گرم”، آقاي مهندس كريم عزت زادگان، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عرباني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 44. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه الگوهاي اثرسنجي راهكارهاي ايمني جهت كاهش تصادفات عابر پياده و مانع ثابت”، آقاي مهندس محمد كريمي بي بالان ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 45. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “رتبه بندي قطعه مسيرهاي حادثه خيز و ارائه راهكارهاي پيشگيري با استفاده از تحليل پوششي داده­ها (مطالعه موردي: مسير رشت-چابكسر)”، آقاي مهندس عيسي صابر دميرچي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 46. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “رتبه­بندي و ارزيابي عملكرد ايستگاه­هاي سازمان تاكسيراني و افزايش بهره­وري آن­ها با استفاده از تحليل پوششي داده­ها”، آقاي مهندس حميدرضا خدادادصفت شاهكوهي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 47. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “مطالعات عددي روي عملكرد تسمه­هاي فلزي در پايدارسازي ديوارهاي خاكي مجاور به جاده­ها با استفاده از نرم­افزار اجزاي محدود PLAXIS 2D”، آقاي مهندس فضل­اله كاظمي طاسكوه، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر شيرمحمدي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 48. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي آرايش و بافت اجزاي زيراساس و اساس در جاده­هاي ساحلي در معرض موج (مطالعه موردي: مسيركپوچال-بندر نوشهر”، آقاي مهندس امير كيالاشكي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 49. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي ارتباط بين شكل اگرگات­ها و ميزان ماده افزودني ميكروسيليس بر مقاومت فشاري رويه­ي بتن جاده­ها (مطالعه موردي: مصالح دانه­بندي شده معدن پل زغال مرزن آباد)”، آقاي مهندس علي جهاندوست سقاواز، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 50. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي اثر توأم خاكستر بادي، خرده آهن و خرده لاستيك بر خصوصيات آزمايشگاهي آسفالت متخلخل سرباره­اي”، آقاي مهندس اميررضا حدادي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امير ايزدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 51. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “عملكرد و ارزيابي زيرسازي بتني و آسفالتي در تونل­ها (مطالعه موردي: اتصال كمربندي چالوس-نوشهر)”، آقاي مهندس جعفر جهاندار لاشكي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 52. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير فيلرهاي معدني بر حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالت متخلخل”، آقاي مهندس مهدي هاشمي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه علاءالدوله سمناني، گرمسار، 1396.
 53. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير استفاده از نانو فيلرهاي معدني بر خصوصيات عملكردي مخلوط آسفالت گرم”، آقاي مهندس ابراهيم هاني، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه علاءالدوله سمناني، گرمسار، 1396.
 54. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي آزمايشگاهي تاثير اصلاح قير با مواد پليمري بر پتانسيل خرابي رطوبتي مخلوط آسفالت گرم”، آقاي مهندس بهنام آتشگران، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه علاءالدوله سمناني، گرمسار، 1396.
 55. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “شناسايي و ارزيابي نقش ميزان اثربخشي آموزش و بازآموزي قوانين راهنمايي و رانندگي بر كاهش ميزان تصادفات”، آقاي مهندس مرتضي پاداش هوشيار، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 56. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه مدل تاثير عرض شانه راه در افزايش ايمني جاده­ها (مطالعه موردي: جاده نوشهر به نور)”، آقاي مهندس هادي مشايخ پور، استاد راهنما: سركار خانم دكتر صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 57. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي تاثير تجهيز معابر درون شهري با سيستم­هاي هوشمند بر پارامترهاي ترافيكي بالاخص سيستم حمل و نقل غير موتوري با استفاده از نرم افزار (SPSS) “، آقاي مهندس آرمان حيدري ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عموزاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 58. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي ريسك سيل در توقفگاه­هاي درون شهري خودروها واقع در حاشيه رودخانه­ها (مطالعه موردي: شهرهاي ساحلي غرب استان مازندران)”، آقاي مهندس ناصر حبيبي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 59. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي خطرات زيست محيطي كارخانه­هاي آسفالت (مطالعه موردي: كارخانه­هاي آسفالت غرب مازندران)”، آقاي مهندس محسن شعباني كاكرودي، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 60. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي كاربردهاي تفكر ناب در بهبود حمل و نقل شهري (مطالعه موردي: شهر قائمشهر”، آقاي مهندس محمدرضا قايمي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر تي تي دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 61. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي روسازي صلب داراي ترك تحت اثر بار ديناميكي به روش تحليل اجزاي محدود”، آقاي مهندس قاسم پوريان ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر ايزدي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 62.  داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بهبود سياست­هاي استراتژيك براي افزايش ايمني عابرپياده با استفاده از مدل طبقه بندي درخت تصميم (مطالعه موردي: محدوده ميدان جهاد تهران)”، آقاي مهندس عارف وفايي ، استاد راهنما: سركارخانم دكتر صالح­پور ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 63. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “افزايش بهره­وري حمل و نقل چند وجهي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي داده­ها (مطالعه موردي: شهر بندري نوشهر)”، آقاي مهندس ابوالقاسم خزايي كوهپر، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 64. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي عوامل موثر بر تصادفات به روش آماري(SPSS)  (مطالعه موردي: محور شيراز-مرودشت”، آقاي مهندس سجاد زارع، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 65. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي ريسك زيست محيطي استفاده از آسفالت­هاي بازيافتي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP)”، آقاي مهندس مهدي جهاندار لاشكي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 66. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي نقش شكل و آرايش دانه­ها در تغييرات مقاومت فشاري بتن”، آقاي مهندس عليرضا نوري شيرازي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 67. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي ريسك و بهينه­سازي مديريت ايمني در پروژه­هاي نگهداري جاده­ها”، آقاي مهندس حميدرضا ناييني، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 68. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بهره­گيري از تئوري صف در تخمين پارامترهاي زمان انتظار در سيستم حمل و نقل راه آبي داخل خشكي”، آقاي مهندس شهريار صدري نشجوي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر نژاد نادري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 69. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي اثرات ساخت پل­هاي بتني و فلزي بر محيط زيست”، آقاي مهندس مجتبي اميني، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 70. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “اولويت بندي گزينه­هاي تعمير و نگهداري راه از لحاظ اقتصادي با استفاده از نرم افزار (HDM-4)”، آقاي مهندس محمد حسين جعفري ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين جانزاده ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 71. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “افزايش بهره­وري جاده­هاي برون شهري با استفاده از شبكه­هاي عصبي (مطالعه موردي: جاده­هاي بين شهري درجه 1 و 2 حاشيه درياي خزر”، آقاي مهندس ميلاد ردايي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 72. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تخمين طول صف در حمل و نقل راه آبي از بندر آستارا تا بندر گميشان با استفاده از تئوري صف و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش زمان سفر”، آقاي مهندس آرمين قهري، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر نژاد نادري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 73. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “كنترل و نظارت بر رفتار رانندگان وسايل نقليه عمومي سنگين با استفاده از (ITS)”، آقاي مهندس مهدي روحي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر تي تي دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 74. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي پاسخ روسازي­هاي انعطاف­پذير به دو روش ميداني و نرم­افزاري”، سركار خانم مهندس محبوبه قلي پور، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر ايزدي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 75. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تعيين مد بهينه حمل و نقل در شهرهاي توريستي با اولويت كاهش خطرات زيست محيطي با منطق فازي (مطالعه موردي: شهرهاي ساحلي غرب استان مازندران”، آقاي مهندس فرزاد عصري، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 76. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير پيرشدگي بر خرابي رطوبتي مخلوط­هاي آسفالتي”، آقاي مهندس حميد سليلي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حامدي، دانشگاه علاء الدوله سمناني، گرمسار، 1397.
 77. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تاثير نوع فيلر بر روي حساسيت رطوبتي مخلوط­هاي آسفالتي”، آقاي مهندس شهراد حمامي اول، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حامدي ، دانشگاه علاء الدوله سمناني، گرمسار، 1397.
 78. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي رفتار عابران پياده در تقاطع­هاي چراغدار و تعيين علل تخطي آن­ها (مطالعه موردي: تقاطع جهان كودك)”، سركار خانم مهندس رسا ظروفي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر كرمانشاهي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 79. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير طرح­هاي ترافيكي انتظامي بر كاهش تصادفات (مطالعه موردي: محور چالوس-كرج)”، آقاي مهندس محمد نوراللهي، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 80. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تحليل و بررسي پارامترهاي موثر بر عدم استفاده عابران پياده از پل­هاي هوايي برون شهري غير مكانيزه و ارائه راهكارهاي مناسب (مطالعه موردي: پل­هاي برون شهري منطقه غرب استان مازندران”، آقاي مهندس ميلاد خان بابايي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين­جان­زاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 81. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “عملكرد و زمان­بندي چراغ­هاي راهنمايي در كاهش خطر تصادفات وسايل نقليه در تقاطع­ها”، آقاي مهندس سلمان ازوجي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسيني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 82. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير استفاده از آهك هيدراته و نانو آهك هيدراته بر حساسيت رطوبتي مخلوط­هاي آسفالتي گرم”، آقاي مهندس محمد رضا عسگري ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر بهبهاني، دانشگاه علاء الدوله سمناني، گرمسار، 1397.
 83. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير پلي اتيلن با جرم مولكولي بسيار بالا بر حساسيت رطوبتي مخلوط­هاي آسفالتي شيشه­اي”، آقاي مهندس داود درويشي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر بهبهاني ، دانشگاه علاء الدوله سمناني، گرمسار، 1397.
 84. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي عوامل موثر بر تاخير پروازي و ارائه مدل حمل و نقل با استفاده از تحليل آماري (مطالعه موردي: فرودگاه رشت)”، آقاي مهندس امير حسين افصحي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيابي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 85. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه مدل تاثير سرعت خودروها بر شدت تصادفات در محورهاي برون شهري (مطالعه موردي: محور چالوس-سلمانشهر)”، آقاي مهندس محمدرضا پورباقر، استاد راهنما: سركار خانم دكتر صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 86. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي تغيير ارتفاع مانع در آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران بر ارتقاء ايمني”، خانم مهندس فاطمه خزايي پول، استاد راهنما: آقاي دكتر لطفي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 87. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي علل عمده خرابي روسازي هاي آسفالتي در مناطق سردسير و ارائه راهكارهاي افزايش عمر مفيد آن (مطالعه موردي: شهرستان نوشهر، بخش كجور)”، آقاي مهندس سيد مسعود موسوي ميركلايي ، استاد راهنما: آقاي دكتر جعفر قمي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 88. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي روش نوين طراحي هندسي جاده هاي برون شهري به منظور كاهش مصرف سوخت وسايل نقليه و بهبود ايمني و ارائه راهكارهاي مناسب”، آقاي مهندس مصطفي زمانپور ، استاد راهنما: آقاي دكتر سيابي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 89. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “افزايش بهره وري جاده هاي بين شهري مبتني بر تحليل پوششي داده­ها”، آقاي مهندس خالد ريگي، استاد راهنما: آقاي دكتر سيابي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 90. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي مولفه هاي ترافيكي سيستم هاي حمل و نقل شهري با تاكيد بر برنامه ريزي شهري (مطالعه موردي: شهر چالوس”، آقاي مهندس سيد امير حسيني ، استاد راهنما: آقاي دكتر لطفي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 91. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “نقش خطوط و علائم افقي و خطوط مجازي در آرام سازي ترافيك با استفاده از نرم افزار SPSS”، آقاي مهندس ميلاد ابراهيمي نيا ، استاد راهنما: سركار خانم دكتر صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 92. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موثر بر افزايش ايمني سفرهاي جاده اي با تكنيك فرآيند تحليل سلسلع مراتبي (مطالعه موردي: محور نور-نوشهر)”، آقاي مهندس فرشاد فخر فاطمي مقدم ، استاد راهنما: آقاي دكتر عموزاد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 93. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: ” ارزيابي چقرمگي شكست مخلوط­هاي آسفالتي تحت مد II جهت پيش­بيني عمر مفيد روسازي در دماهاي پايين “، آقاي مهندس عبدالرضا اسكندري، استاد راهنما: آقاي دكتر حسيني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 94. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي تاثير نصب دوربين هاي كنترل سرعت بر سرعت عملكردي خودروها “، آقاي مهندس ميثم هاشم پور ، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
  1. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “شناسايي و اولويت بندي ريسك­هاي ساخت ايستگاه قطار شهري (مطالعه موردي: كلان شهر تهران”، آقاي مهندس پرهام واعظي، استاد راهنما: آقاي دكتر كريمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 95. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي و مقايسه ميزان ترك­هاي خستگي، حرارتي و عمقي روسازي آسفالتي به عنوان مدل­هاي خرابي مخلوط آسفالتي با استفاده از نرم افزار آباكوس”، آقاي مهندس علي بصيريان، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 96. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي رابطه كاهش تصادفات با انواع محدوديت­هاي سرعت اعمال شده در جاده (مطالعه موردي: محور چالوس-رامسر”، آقاي مهندس شاهين طاهري تقوي، استاد راهنما: سركار خانم دكتر صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 97. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي نقش الياف پليمري و دانه بندي مصالح سنگي در مقاومت فشاري و خمشي بتن غلتكي”، آقاي مهندس محمد اسفندياري، استاد راهنما: آقاي دكتر خانلو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 98. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بهينه سازي عملكرد سرعت گيرها در تصادفات (مطالعه موردي: شهرستان رودسر و حومه)”، آقاي مهندس صائب خاني، استاد راهنما: آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 1. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “برآورد زمان سفر در ترافيك شهري براساس الگوريتم فراابتكاري”، آقاي مهندس صادق بابايي نژاد، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر رضوان باباگلي، دانشگاه شمال، آمل، 1398.
 2. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه مدلی برای مکان یابی اکیپ­های امدادی بین شهری جهت دسترسی سریع به محل وقوع سوانح با استفاده از تکنیک­های بهینه سازی (مطالعه موردی: محور نور-تنکابن)”، آقاي مهندس حسین پور اصغریان، استاد راهنما: آقاي دكتر حمید سیابی سراجه لو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 3. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسی خطرات زیست محیطی معادن شن و ماسه و کارخانه­های سنگ شکن (مطالعه موردی: معادن غرب استان تهران)”، آقاي مهندس مرتضی پورپاک، استاد راهنما: سرکار خانم دكتر فرشته قمی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 4. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه مدلی برای بررسی عوامل موثر در افزایش ترافیک با رویکرد سفرهای درون شهری با استفاده از تخلیل آماری (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن)”، آقاي مهندس سامان گلیجانی مقدم، استاد راهنما: آقاي دكتر حمید سیابی سراجه لو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 5. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “مطالعه تاثیر دانه بندی مصالح سنگی، فیلر، نوع قیر و مواد قیری بر مقاومت کششی غیر مستقیم مخلوط­های آسفالتی حاوی کف قیر”، آقاي مهندس سید امیر جلیل هاشمی، استاد راهنما: آقاي دكتر حسینجان زاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1399.