سوابق راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 1. راهنمايي پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “ارایه مدل عدد روانی مخلوط­های آسفالتی با استفاده از آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم و پارامترهای مارشال”، آقاي مهندس مسعود رستمي انكاس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی، 1392.
 2. راهنمايي پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “ارایه مدل شیارشدگی مخلوط­های آسفالتی با استفاده از تست مقاومت کششی غیر مستقیم و پارامترهای مارشال”، آقاي مهندس سيد مسعود حسيني علي آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی، 1392.
 3. راهنمايي پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “بررسی تاثیر افزودن نانو لوله­های کربنی بر مقاومت شیارشدگی آسفالت حاوی قیر اصلاح شده با پلیمر SBS”، آقاي مهندس بهزاد مهدي پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، 1393.
 4. راهنمايي پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “مقایسه عمر خستگی آسفالت ساخته شده از قیر اصلاح شده با پلیمر SBS و نانو لوله­های کربنی”، آقاي مهندس مجتبي صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، 1393.
 5. راهنمايي پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “ارائه مدل تعیین عمق شیار آسفالت با استفاده از نتایج آزمایش خزش دینامیکی”، آقاي مهندس سيد فرهاد سادات خلردي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1393.
 6. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “اولویت­بندی بهسازی روسازی جاده­های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی شهرستان لنگرود)”، آقاي مهندس سيد رضا ميرفلاح، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا… آملی، آمل، 1394.
 7. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “بررسی تاثیر استفاده از سیلیکا فوم بر عملکرد بتن غلتکی ساخته شده با RAP “، آقاي مهندس مرتضي مرادي ركابداركلايي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا… آملی، آمل، 1394.
 8. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “شناسایی نقاط حادثه خیز در وقوع تصادفات به سبب نقش انسان و عناصر اقلیمی با تاکید بر واژگونی وسایل نقلیه”، آقای مهندس محسن بهشتی، دانشگاه علاءالدوله سمنانی، گرمسار، 1396.
 9. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “ارزیابی فنی و اقتصادی شاخص­های ایمنی محدوده ورودی شهرها جهت کاهش تصادف و اولویت بندی آنها از طریق روشFuzzy AHP”، آقای مهندس افشین عابدین زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 10. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “اولویت بندی نقاط حادثه خیز برای عایر پیاده از طریق تعیین شاخص ایمنی عابر در محورهای برون شهری (مطالعه موردی: مسیر ساری به قائم شهر)”، آقای مهندس آریا نعمت الهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 11. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “ارائه مدل تخمین تاخیر چراغ­های راهنمایی و راهکارهای کاهش آن با تاکید بر پارامترهای ترافیکی اثر گذار (مطالعه موردی: تقاطع­های خیابان ولی عصر از میدان ولی عصر تا راه آهن)”، آقای مهندس مسعود امرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 12.   راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “مدل سازی سرعت عملکردی و ارائه مناسب ترین راهکار افتصادی جهت افزایش ایمنی در قوس های افقی”، آقای مهندس حسین ساعدی، دانشگاه علاءالدوله سمنانی، گرمسار، 1396.
 13.   راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “تحلیل دینامیکی پلهای راه آهن تحت اثر بارهای ناشی از وجود پخی چرخ وسیله نقلیه ریلی”، آقای مهندس علی اصغر اسحاقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 14. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “بررسی اثر استفاده از آسفالت ضایعاتی (RAP)  در روسازی بتن غلتکی RCC با افزودنی پاورژل”، آقای مهندس امیر حسین لطفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر (در حال انجام).
 15.   راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “بررسی آسفالت گرم (HMA) ساخته شده با گیلسونایت به عنوان بخشی از فیلر”، آقای مهندس سید امین اله جمشیدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 16. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير استفاده از خاكستر پوسته برنج به عنوان جايگزين بخشي از فيلر در عملكرد مخلوط آسفالتي گرم”، آقاي مهندس سيد رضا سجادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 17. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي و تجزيه و تحليل نحوه تاثير مشخصات طرح هندسي تقاطع­هاي غير همسطح در بهبود ترافيك (مطالعه موردي: تقاطع بزرگراه ستاري با آزادراه تهران-كرج”، آقاي مهندس بابك خلج، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 18. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “مدلسازي تاثير احداث تقاطع غير همسطح بر ايمني و ترافيك با استفاده از نرم­افزارVISSIM  (مطالعه موردي: ميدان بسيج تهران)”، آقاي مهندس  بهزاد وكيلي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 19. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي مخلوط آسفالتي اصلاح شده با نانو ماده زايكوترم، ايوانيك و آهك”، آقاي مهندس  عابدين شهبازي فيروز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 20. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي رابطه تصادفات با عوامل خطرساز جاده­اي در جاده­هاي برون شهري (مطالعه موردي: كنارگذر ساحلي نور-نوشهر-چالوس”، آقاي مهندس محمد امين كياكجوري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 21. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تاثير موسيقي بر سرعت رانندگان”، آقاي مهندس اميد مقدسيان نياكي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 22. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “اولويت بندي فني و اقتصادي و اجرايي در احداث تقاطع غير همسطح شهري”، آقاي مهندس جواد كيا احمدي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 23. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي تاثير نصب تجهيزات و علائم ايمني بر كاهش شدت حوادث ترافيكي”، آقاي مهندس ابوذر موسوي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 24. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي عملكرد افزودني ايميدوزالين در مقايسه با افزودني­هاي ضد پيرشدگي ديگر”، آقاي مهندس ابوذر فرقاني اشرفي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 25. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي عملكرد بتن غلتكي(RCC)  ساخته شده از آسفالت بازيافتي(RAP)  و ميكروسيليس”، آقاي مهندس ياسر بشكول، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 26. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي گرم حاوي باطله زغال سنگ با رويكرد مفهوم انرژي آزاد سطحي”، سركار خانم مهندس مريم قلي­زاده، دانشگاه شمال، آمل، 1397.
 27. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “مدلسازي شدت تصادف در جاده­هاي دوطرفه دوخطه برونشهري با استفاده از مدل­هاي انتخاب گسسته (مطالعه موردي: محور آمل-بابل)”، آقاي مهندس نويد زنجاني آبندانسري، دانشگاه شمال، آمل، 1397.
 28. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “بررسي خواص مكانيكي روسازي بتن غلتكي حاوي سنگدانه­هاي بازيافتي و نانو سيليس تحت اثر سايش”، آقای مهندس رهبر ساكنيان دهكردي، دانشگاه علاءالدوله سمنانی، گرمسار، 1397.
 29. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تحليل و مدلسازي تغييرت طول خطوط افزايش و كاهش سرعت در راه هاي ورودي و خروجي شرياني با هدف كاهش برخورد با استفاده از شبيه سازي نرم افزاري (Aimsun)”، آقاي مهندس ياسر ازوجي، دانشگاه شمال، آمل، 1397.
 30. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه مدل اصلاحي هندسه ميادين مبادي ورودي شهري بر مبناي سهولت تردد با بكارگيري نرم افزار شبيه ساز Aimsun (مطالعه موردي: ميدان شيخ عطار چالوس)”، آقاي مهندس ابوذر محمدپور، دانشگاه شمال، آمل، 1397.
 31. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “امكان سنجي استفاده از براده­هاي ضايعات فلزي در آسفالت گرم و تاثير آن بر پارامترهاي مارشال و شيارشدگي (مطالعه موردي: ضايعات چدن، آلومينيوم و آهن)”، آقاي مهندس امير فريدوني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 32. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي چقرمگي شكست مخلوط­هاي آسفالتي تحت مد I جهت پيش­بيني عمر مفيد روسازي در دماهاي پايين”، آقاي مهندس سينا احمدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 33. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “مكان يابي سيستم توزين در حال حركت WIM به روش AHP”، آقاي مهندس مسعود طالبي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 34. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تحليل ويسكوالاستيك اثر ضخامت روسازي آسقالتي انعطاف پذير و اثر آن بر خستگي و شيارشدگي در روش مكانيستيك-تجربي با استفاده از نرم افزار KENLAYER”، آقاي مهندس سامان منصوري ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 35. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “پهنه بندي جاده هاي بين مراكز استاني كشور به منظور انتخاب قير با درجه عملكردي (PG) مناسب”، آقاي مهندس اردشير بالي لاشكي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 36. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “امكان سنجي استفاده از خاكستر زباله هاي شهري در ساخت روسازي هاي بتني”، آقاي مهندس اتاكشي صمديان نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 37. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “اثر گوشه داري مصالح بر ضريب اصطكاك نمونه­هاي آسفالتي ژيراتوري”، آقاي مهندس مهيار خاني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 38. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تعیین میزان بهینه متاکائولن در بتن غلتکی به همراه خرده آسفالت و پودر شیشه”، آقاي مهندس حسین راثی سرای، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 39. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: ” بررسی وضعیت رفتار کاربران راه و عوامل موثر بر آن در گره­های ترافیکی (مطالعه موردي: شهر بابل)”، آقاي مهندس سهیل اکبری، دانشگاه شمال، آمل، 1399.