سوابق مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

مشاوره پایان نامه كارشناسي ارشد

 1. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “ارائه مدل تعیین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی آسفالت با استفاده از پارامترهای آزمایش مارشال”، آقاي مهندس حسين شالچي طوسي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر زياري، دانشگاه پیام نور، مرکز بین­المللی عسلویه، 1393.
 2. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “فرآیند مسیریابی بهینه حمل مواد خطرناک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP)(مطالعه موردی: حمل سوخت از محل انبار نفت شهر ری به 10 پمپ بنزین منتخب تهران”، آقاي مهندس امير حسين طاهري­فر، به راهنمايي آقاي دكتر علي مهرآبادي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، 1393.
 3. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “ارزیابی عملکرد مخلوطهای آسفالت گرم حاوی قیر گیلسونایت”، آقاي مهندس حميدرضا جهانيان، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامعلي شفابخش، دانشگاه سمنان، سمنان، 1393.
 4.  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “تاثیر آهک هیدراته بر عملکرد آسفالت نیمه گرم”، آقاي مهندس علي محمد ياوري، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسن زياري، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1394.
 5. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “بررسی آزمایشگاهی اثر افزودنی خاکستر بادی بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه­ای اصلاح شده پلیمری”، آقاي مهندس محمد مرادي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسن زياري، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1394.
 6. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر پودر کربن آمورف بر خواص قیر و عملکرد مخلوط آسفالت گرم”،  آقای مهندس مجتبی حاجیلو، به راهنمایی جناب آقای دکتر زیاری و جناب آقای دکتر حبیب نژاد کواریم، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.
 7. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “عیب یابی مبتنی بر مشخصات ارتعاشی سازه پل توسط الگوریتم های فرا ابتکاری”، آقای مهندس کامران سیدعمادی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر زیاری، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.
 8. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: “بررسی تاثیر الیاف مرکب آرامید و پلی اولفین در بازیافت سطحی گرم درجا”، آقای مهندس حسن سپهوند، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهبهانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.
 9. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان:”بررسي اثر پسماند واحد پلي وينيل كلرايد (PVC) پتروشيمي اروند بر حساسيت رطوبتي و تغيير شكل دائمي مخلوط­هاي آسقالتي”، آقای مهندس مهبد سليماني، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهبهانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.
 10. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي كيفي مصالح دانه بندي شده شن و ماسه معادن شهرداري قائم شهر و شركت تعاوني شماره 2 بر كيفيت آسفالت هاي شهرستان قائم شهر”، آقاي مهندس محمد مهدي اميري، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1395.
 11. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي كيفي و كمي قطعه سنگ هاي به كار رفته در موج شكن احداث شده در اسكله بندر نوشهر با توجه به ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي آب درياي خزر”، آقاي مهندس پيمان آزاديان دلسم، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 12. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تعيين ابعاد بهينه ژئوگريد جهت پايداري شيب هاي راه”، آقاي مهندس سامان غروي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر قاسمي نژاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1395.
 13. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي ميزان اثربخشي وجود الياف ماكروسنتتيك در آسفالت نيمه گرم در افزايش عمر خستگي روكش آسفالت (مطالعه موردي: خطوط BRT تهران)”، آقاي مهندس مجيد فروتن آملي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر قاسمي نژاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1395.
 14. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “شناسايي و ارزيابي نقش ميزان اثر بخشي آموزش و كارآموزي قوانين راهنمايي و رانندگي بر كاهش ميزان حوادث رانندگي”، آقاي مهندس مرتضي پاداش هوشيار، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 15. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه طرح بهبود سامانه حمل و نقل عمومي شهري با رويكرد مسيريابي و مكان يابي (مطالعه موردي: سامانه حمل و نقل عمومي نوشهر”، آقاي مهندس پويا زعفري، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 16. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير نانومواد معدني بر خرابي رطوبتي مخلوط­هاي آسفالت شيشه­اي (مطالعه موردي: نانو آهك هيدراته و نانو كربنات كلسيم)”، آقاي مهندس عطاء­الله آرياشعار، استاد راهنما: جناب آقاي دكترغلامحسين حامدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 17. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي زمان عمل آوري نمونه­هاي آزمايشگاهي بر پتانسيل شيارشدگي مخلوط­هاي آسفالتي”، آقاي مهندس غلامحسين كاظمي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 18. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “رفتار لايه­هاي روسازي از لحاظ مدول الاستيسيته و مقاومت كششي با رويكرد احداث روي خاك­هاي تثبيت شده به روش پيش­بارگذاري با نرم افزار آباكوس”، آقاي مهندس مجيد دهقان، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امين زيوري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 19. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تحليل و ارزيابي Ramp Metering در بزرگراه­ها با نرم­افزار شبيه ساز  AIMSUN )مطالعه موردي: بزرگراه شهيد همت به شهيد چمران)”، سركارخانم مهندس سميه نبي­پور ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر شهاب­الدين كرمانشاهي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 20. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي اثر حضور فيزيكي پليس در سرعت عملكردي جاده­ها در مبادي ورودي شهرها (مطالعه موردي: ورودي شرقي و كمربندي جنوبي شهر نوشهر)”، سركار خانم مهندس فرناز رستمي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 21. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير استفاده از پلي اتيلن با جرم مولكولي بسيار بالا بر روي پتانسيل شيارشدگي مخلوط­هاي آسفالتي”، آقاي مهندس فرزاد حسيني اميرآباد، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 22. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي اقتصادي و سطح تكنولوژي در مديريت و نگهداري راه­هاي برون شهري با استفاده از روش­هاي نوين (مطالعه موردي: محور ساري-خزرآباد)”، آقاي مهندس فرهاد براري چماني، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر نادعلي رمضانپور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.

 

 

 1. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “مدل­سازي متغيرهاي شخصيتي و رفتاري موثر بر ريسك رانندگان حمل و نقل عمومي برون شهري”، آقاي مهندس حامد آبگون، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امير ايزدي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 2. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “راهكارهاي كاهش مخاطرات زيست محيطي در پروژه­هاي راهسازي (مطالعه موردي: محور كرج-چالوس)”، آقاي مهندس ميلاد اماني پرچكوهي، استاد راهنما: سركار خانم دكتر وريج كاظمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 3. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي اثر باطله فلوتاسيون زغال سنگ بر عملكرد پيرشدگي مخلوط­هاي آسفالتي گرم”، آقاي مهندس محمدرضا عباس تبار دلاور، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امير ايزدي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 4. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “اولويت­بندي گزينه­هاي تعمير و نگهداري راه از لحاظ اقتصادي با استفاده از نرم افزار (HDM-4) (مطالعه موردي: محور كلارآباد-عباس آباد)”، آقاي مهندس محمد حسين جعفري، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين حسين­جان­زاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 5. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي شاخص وضعيت روسازي (PCI) رويه­هاي بتني فرودگاه­هاي جديد الاحداث از منظر تئوري و واقعيت با استفاده از نرم افزار (Micro Paver) (مطالعه موردي: باند 29 راست فرودگاه مهرآباد)”، آقاي مهندس دانيال نحوي، استاد راهنما: آقاي دكتر عيسي متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 6. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي و ارزيابي ريسك جاده­اي به روش (FMEA) و ارائه راهكارهاي كاهش حوادث (مطالعه موردي: محور ايذه-دهدز)”، آقاي مهندس حسين شاه ولي كوه شوري، استاد راهنما: آقاي دكتر عبدالرحمن كشوري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 7. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي تاثير سيستم هوشمند مركزي چراغ­هاي راهنمايي (SCATS) بر آلودگي هوا در تقاطع­هاي چراغدار (مطالعه موردي: شهر قزوين)”، آقاي مهندس حميدرضا طوافي اسمعيلي، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين عموزاده خليلي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 8. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “شناسايي و اولويت­بندي تصادف­هاي درون شهري به كمك مدل (AHP) (مطالعه موردي: شهر چالوس)”، آقاي مهندس آرمين زال نژاد، استاد راهنما: آقاي دكتر عليرضا صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 9. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي و ارائه طرح بهبود علائم راهنمايي و رانندگي كنار جاده­اي در جاده هاي برون شهري با استفاده از سامانه­ اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: محور بابلسر-بهنمير)”، خانم مهندس نجمه رسول پور، استاد راهنما: آقاي دكتر عليرضا صادقي پويا ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 10. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز در راه هاي برون شهري با استفاده از بررسي آماري ميزان تصادفات (مطالعه موردي: محور آمل-بابل)”، آقاي مهندس مصطفي مهدي تبار ، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين حسين­جان­زاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 11. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه مدل تاثير پارچه گونه­ها در لايه­هاي سازه آزادراه­ها با روش عددي اجزاي محدود در نرم افزار Plaxis”، آقاي مهندس ابوالفضل راد، استاد راهنما: آقاي دكتر عيسي متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.

 

 1. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي تاثير تابلوهاي تبليغاتي بر كاهش تمركز راننده به روش آماري با نرم افزار SPSS (مطالعه موردي: محور چالوس-كلارآباد)”، آقاي مهندس كاوه موسي نژاد ، استاد راهنما: خانم دكتر الهام صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 2. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي اثر بسته هاي آموزشي فرهنگ ترافيك بر شهروندان كلان شهرها (مطالعه موردي: شهر كرج)”، آقاي مهندس حميد نيكخواه بهرامي ، استاد راهنما: آقاي دكتر صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 3. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي ميزان مطلوبيت پل هاي عابر پياده درون شهري به روش شاخص گذاري (مطالعه موردي: شهر كرج)”، آقاي مهندس صفا يوسفي تبريزي ، استاد راهنما: آقاي دكتر صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 4. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي هزينه آسيب به راه و تجهيزات جاده اي در تصادفات با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردي: استان البرز)”، آقاي مهندس محمد درويش ساسي، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 5. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “اولويت بندي تعمير و نگهداري پل ها بر اساس ميزان تاثير عوامل مختلف (مطالعه موردي: پل هاي شهرستان عباس آباد)”، آقاي مهندس ابوالقاسم فلاح حاجي بكندي، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين جانزاده ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 6. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارزيابي عملكرد لغزشي سطوح با اصطكاك بالا (HFST) و تحليل هزينه-فايده استفاده از آن در روسازي”، آقاي مهندس محمد حسين ابراهيمي ، استاد راهنما: آقاي دكتر زياري ، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1398.
 7. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي و توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي بكارگيري سيستم حمل و نقل ريلي سبك (مطالعه موردي: شهر رشت)”، آقاي مهندس علي نعيمي دافچاهي، استاد راهنما: آقاي دكتر عموزاد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 8. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تاثير عوامل زمين شناسي منطقه و جنس و تركيب مصالح كاربردي بر ميزان تخريب روسازي باند پرواز فرودگاه پيام البرز و بازسازي آن”، آقاي مهندس محمد نعمتيان، استاد راهنما: آقاي دكتر متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 9. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “شناسايي و اولويت بندي ريسك ها در پروژه هاي تعمير و نگهداري روسازي راه با استفاده از روش تحليل عاملي (مطالعه موردي: شبكه راه هاي شهرستان مهاباد”، آقاي مهندس نيما رشتي، استاد راهنما: آقاي دكتر كريمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 10. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه مدلي براي بررسي تاثير دوربين هاي كنترل سرعت در كاهش سوانح جاده اي با استفاده از تحليل آماري (مطالعه موردي: محور رشت-چابكسر”، آقاي مهندس نورالدين پور عسگر، استاد راهنما: آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 11. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “ارائه مدلي براي ارزيابي علل بروز تصادفات شهري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش شدت آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي: شهرستان چالوس)”، آقاي مهندس محمود عيتي دليجاني، استاد راهنما: آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 12. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسي رابطه بين مدول كششي و مقاومت فشاري روسازي بتني”، آقاي مهندس امير حسين كبكي كندي، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 13. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “تاثير نيروي اصطكاك در كاهش تصادفات جاده اي در روسازي هاي بتني”، آقاي مهندس بابك هديه لو، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 14. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بهبود خواص رئولوژیکی قیرهای اصلاح شده پلیمری(SEBS) با استفاده از پلی فسفریک اسید”، آقاي مهندس محسن کاظمی فرد، استاد راهنما: آقاي دكتر فریدون مقدس نژاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 15. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “عوامل موثر بر تصادفات دهانه ورودی و خروجی تونل­ها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود به روش تحلیل عاملی”، آقاي مهندس فرزاد محمدی، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 16. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “شناسایی عوامل موثر بر کاهش تصادفات جاده­های روستایی به روش تحلیل عاملی”، خانم مهندس رقیه شمسینی، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 17. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: “بررسی انواع میدان­های شهری و ارائه الگویی جهت انتخاب بهترین شکل هندسی میدان”، آقاي مهندس عماد متولی کسمایی، استاد راهنما: سرکار خانم دكتر الهام صالح­پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 18. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “ارائه مدل عملکردی آسفالت نیمه گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الیاف پارافایبر”، آقاي مهندس مهدی ارویی، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسن زياري، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1398.
 19. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: “بررسی تاثیر افزودنی­های نیمه گرم اصلاح شده با پلیمر وستانمر بر عملکرد (SMA)”، آقاي مهندس سیدمحمد سیدعلی اکبر، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسن زياري، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1399.