مقاله¬های پذیرفته شده در کنفرانس¬های بین¬المللی

صفحه اصلی/پروژه/مقاله/مقاله¬های پذیرفته شده در کنفرانس¬های بین¬المللی
 • درباره پروژه
 • سفارش پروژه
 • دیدگاه
 1. “Development of experimental model to investigate the influences of the numbers and duration of heating of bitumen on penetration index”, 10th Annual International Conference on Sustainable Construction and Pavement Engineering, Liverpool John Moores University, 2011.
 2. “Influence of Bentonite Additive on Bitumen and Asphalt Mixtures Properties”, World Academy Of Science Engineering and Technology (WASET), 2012.
 3. ” بررسی تاثیر نوع دانه­بندی روش سوپرپیو بر خصوصیات حجمی آسفالت گرم (HMA)”، دهمین کنگره بین‌المللی مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، 15تا 17 ارديبهشت، تبریز، 1394.
 4. اثر پلیمر استایرن_بوتای ان_استایرن (SBS) و نانو لوله های کربنی چند دیواره (MWNT) بر عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم”، کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی،دانشگاه تهران، شهریور 1394.
 5. اولویت بندی بهسازی راه­های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شهر لنگرود)”، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 10-8 دی، تهران، 1394.
 6. استفاده از ضایعات PVC در آسفالت جاده­ها، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 10-8 دی، تهران، 1394.
 7. بررسی استفاده از ضایعات شیشه­ای به عنوان فیلر در مخلوط آسفالتی گرم، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، تیرماه 1395.
 8. بررسی تاثیر خاکستر زیست توده بر خواص رئولوژیکی قیر”، کنفرانس بین المللی:

International Conference on researches in Science and Engineering, 28 Julu 2016, Istanbul University, Turkey

              با عنوان:

The effect of biomass ash on the rheological properties of bitumen

 

 

 

 1. مروري بر اصلاح خواص قير با استفاده از پليمر پلي فسفريك اسيد”، كنفرانس بين المللي:

International Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment in the Third Millennium, September 4, 2016Rasht, Iran

    با عنوان:

A review on bitumen properties modification using Polyphosphoric acid

 

 1. بررسي عملكرد مخلوط آسفالتي اصلاح شده با الياف شيشه”، کنفرانس بین المللی:

International Conference on researches in Science and Engineering, 28 Julu 2016, Istanbul University, Turkey

             با عنوان:

Performance Characteristics of Asphalt Mixtures Modified with Glass Fibers

 1.  بررسي تاثير استفاده از دوده سيليسي بر عملكرد بتن غلتكي ساخته شده باRAP”، اولين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 5 و 6 آبان، تهران، 1395.
 2. مروري بر تاثير كابرد خرده آسفالت در عملكرد شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي”، كنگره بين المللي:

International Congrees New developments in Sustainable Architecture and Urban Planning, Civil and Structural Engineering, October 18 2016, Turkey, Istanbul

   با عنوان:

A Review on The Effect of Using Reclaimed Asphalt Pavement in Rutting Performance of Asphalt Mixtures

كنگره بين المللي تحولات نوين پايداري در معماري، شهرسازي، عمران و مهندسي ساختمان، مهرماه، استانبول، 1395.

 1. تحليل فني و اقتصادي پارامترهاي ايمن سازي تصادفات در مبادي ورودي شهرها”، كنفرانس بين المللي:

International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Economy Development

سومين كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري، شيراز، 25 آذر،1395.

 1. اولويت بندي نقاط حادثه خيز با استفاده از روش هاي تحليل آمار تصادفات و تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: محور ساري-فائمشهر)، سومين كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري، شيراز، 25 آذر،1395.
 2. بررسي اثر نانورس مونتموريلونيت بر ويژگي هاي فيزيكي و رئولوژيكي قير”، چهارمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري (ISC)، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 7-9 دي ماه، 1395.
 3. امكان سنجي استفاده از براده آهن ضايعاتي در ساخت مخلوط هاي آسفالتي گرم(HMA)، چهارمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري(ISC)، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 7-9 دي ماه 1395.
 4. مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص افزودنی های ضد پیرشدگی قیر”، دومين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر(ISC)، كد همايش: 10905-95170، دانشگاه تبريز، 19-20 اسفند ماه 1395.
 5. مروری بر ویژگیهای شیمیایی و رئولوژیکی قیرهای پیرشده”، سومين كنفرانس بين المللي معماري و شهرسازي پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد امارات، 22-23 اسفند ماه 1395.
 6. ارائه مدلی جهت تخمین شاخص یخبندان در طرح روسازی با استفاده از شرایط جغرافیایی”، دومين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر(ISC)، كد همايش: 10905-95170، دانشگاه تبريز، 19-20 اسفند ماه 1395. 
 7. مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص آلودگی صوتی انواع روسازیهای آسفالتی و ارائه راهکار مناسب”، دومين كنفرانس بين المللي:

2nd International Conference on researches in Science and Engineering, 3-4 Feb, 2017, Istanbul, Turkey 

 

 1. ساختار و تحليل خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم داراي ماكروسنتتيك”، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، سازمان حمل و نقل و ترافيك، تهران، 10 و 11 اسفندماه 1395.
 2. بررسي سيستم حمل و نقل هوشمند (ITS) و بكارگيري سيستم پيشرفته حمل و نقل عمومي (APTS)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، سازمان حمل و نقل و ترافيك، تهران، 10 و 11 اسفندماه 1395.
 3. تحليلي كاركردي از بازتاب هاي نصب چراغ هاي راهنمايي در بهبود عملكرد ترافيكي”، همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي، انجمن افق نوین علم و فناوری، تهران، 14 اسفندماه 1395. 
 4. ارزيابي ميزان اثربخشي وجود الياف ماكرو سنتتيك در آسفالت نيمه گرم در افزايش عمر خستگي روكش آسفالت”، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، سازمان حمل و نقل و ترافيك، تهران، 10 و 11 اسفندماه 1395.
 5. “ارائه مدل تخمين تاخير چراغهاي راهنمايي و راهكارهاي كاهش آن”، دومين كنفرانس بين­المللي مهندسي عمران، معماري و مديريت بحران(ISC)، دانشگاه علامه مجلسی، 16 تير 1396.
 6. “بررسی پژوهش‌های پیشین درخصوص آسفالت بازیافتی سرد با امولسیون قیر”، دومين كنفرانس بين­المللي مهندسي عمران، معماري و مديريت بحران(ISC)، دانشگاه علامه مجلسی، 16 تير 1396.
 7. “رفتار لايه­هاي روسازي از لحاظ ميزان مدول الاستيسيته و مقاومت كششي با رويكرد احداث روي خاك هاي تثبيت شده به روش پيش بارگذاري با استفاده از نرم افزار آباكوس”، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.
 8. “مروري بر تحقيقات انجام شده در خصوص اصلاح خصوصيات قير بوسيله مواد ضايعاتي”، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.
 9. “ارائه طرح بهبود سامانه حمل و نقل عمومي شهري با رويكرد مسيريابي و مكان­يابي (مطالعه موردي: سيستم حمل و نقل عمومي شهر نوشهر”، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.
 10. طرح و اجراي بتن غلتكي روسازي راه و مقايسه آن با روسازي آسفالتي گرم”، دومين كنفرانس بين­المللي مهندسي عمران، معماري و مديريت بحران(ISC)، دانشگاه علامه مجلسی، 16 تير 1396.
 11. “فاكتورهاي انساني در بروز تصادفات جاده­اي”، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.
 12. “بررسي مطالعات انجام شدخ در خصوص تاثيرات روسازي بر ايمني راه”، كنفرانس بين­المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر ايران (ISC)، دانشگاه شهيد بهشتي، 25 مرداد 1396.
 13. “تحليل تاثيرات موسيقي بر سرعت رانندگي (مطالعه موردي: محور هراز)”، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.
 14. بررسي معيارهاي فني، اجرايي و اقتصادي در ارزيابي احداث تقاطعات غير همسطح شهري، مطالعه موردي: شهر گرگان “، چهارمين كنفرانس بين­المللي نوآوري­هاي اخير در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي(ISC)، دانشگاه صالحان، 14 مهر 1396.
 15. “ارزيابي استفاده از آسفالت بازيافتي (RAP) در ساخت روسازي بتن غلتكي (RCC)“، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.
 16. “بررسی تأثیر نانومواد معدنی بر آسیب های رطوبتی مخلوط‌های آسفالت شیشه‌ای (مطالعه موردی: نانو آهک هیدراته و نانوکربنات کلسیم)”، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.
 17. “بررسي تاثير مديريت، برنامه­ريزي و طراحي ساختار شهري بر معضلات ترافيكي (مطالعه موردي: شهرستان چالوس)”، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.
 18. “تحليل و ارزيابي عملكرد كنترل رمپ در بزرگراه شهيد همت به بزرگراه شهيد چمران بانرم‌افزار شبيه‌سازي ترافیکی AIMSUN“، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.
 19. “بررسی تاثیر زمان عمل آوری نمونه‏های آزمایشگاهی بر پتانسیل شیار شدگی مخلوط‏های آسفالتی”، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.
 20. “زهکشی جهت جمع آوری آب های سطحی و طرح فیلتر آن”، كنفرانس بين­المللي پيشرفت­هاي نوين در مهندسي عمران (ISC)، دانشگاه شمال، 24 آبان 96.
 21. “مطالعه اثر موسیقی بر پارامتر سرعت در رانندگی”، پنجمين كنگره بين­المللي عمران، معماري و توسعه شهري (ISC)، دانشگاه شهيد بهشتي، 5 تا 7 دي ماه 1396.
 22. “ارزیابی ترک و مفاصل اتصال در روسازی صلب فرودگاه”، پنجمين كنگره بين­المللي عمران، معماري و توسعه شهري (ISC)، دانشگاه شهيد بهشتي، 5 تا 7 دي ماه 1396.
 23. “بررسی شدت تصادفات در جادههای دوطرفه دوخطه برون شهری”، سومين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي، انجمن افق نوین علم و فناوری، تهران، 17 اسفند 1396.
 24. “شناسايي و رتبه بندي فاكتورهاي انساني موثر در بروز تصادفات در جاده هاي برون شهري با استفاده از تكنيك هاي دلفي و فرآيند سلسله مراتبي”، كنفرانس بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم مهندسي، آكادمي بين المللي علوم گرجستان، تفليس، 27 تير ماه 1397.
 25. “بررسي پژوهش­های انجام شده درخصوص تاثير افزودني­ها بر عملکرد آسفالت”، سومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين عمران، معماري و صنعت ساختمان(ISC)، انجمن مهندسي راه و ساختمان ايران، 24 ارديبهشت 1397.
 26. “ارائه مدل تاثیرعرض شانه راه در افزایش ایمنی جادهها)مطالعه موردی: جاده نوشهر به نور(“، سومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين عمران، معماري و صنعت ساختمان(ISC)، انجمن مهندسي راه و ساختمان ايران، 24 ارديبهشت 1397.
 27. “پیش بینی مدل تخمین انتخاب روشهای سفر برون شهری همگانی با بهره گیری از رویکرد رجحان بیان شده در خطوط جاده ای، ریلی و هوایی”، سومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين عمران، معماري و صنعت ساختمان(ISC)، انجمن مهندسي راه و ساختمان ايران، 24 ارديبهشت 1397.
 28. ارزیابی استفاده از سیستم گرمایش از کف در رویه های آسفالتی و بتنی”، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران(ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.
 29. “بررسی مدل اصلاحی هندسی ميادين مبادي ورودي شهري بر مبناي سهولت تردد با بکارگيري نرم افزار شبيه سازAIMSUN “، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران(ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.
 30. “تکنولوژی Soil-Sement و کاربرد آن در روسازی‌راه “، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران(ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.
 31. “مروری بر روش های اصلاح خصوصیات مخلوط آسفالت “، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران(ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.
 32. “مدلسازی لوجیت سهم شیوه های سفر برون شهری همگانی با استفاده از روش رجحان بیان شده در خطوط ریلی و هوایی “، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران(ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.
 33. “ارائه مدل تأثیر پارچه­گونه­ها در لایه­های سازه آزادراه­ها با روش عددی اجزای محدود در نرم­افزارPLAXIS “، هشتمين كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، عمران و بازآفريني شهري (ISC)، موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو، قم، 23 آذر ماه 1397.
 34. “مروری بر پژوهش‏های انجام شده در خصوص تاثیر نصب دوربین های کنترل سرعت برکاهش سوانح جاده­ای”، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران(ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.
 35. “ارزیابی بازدهی ماشین آلات راهسازی (مطالعه موردی بیل مکانیکی)”، كنفرانس بين الملل عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران(ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، تهران، 28 آذر 1397.
 36. “استفاده از مواد بازیافتی خرده آسفالت و خرده لاستیک در میکروسرفیسینگ”، همايش بين المللي افق­هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري”، انجمن افق نوين علم و فنآوري، تهران، 28 آذر 1397.
 37. ” عوامل موثر بر ارتقای کارایی دوربین­های کنترل سرعت جهت کاهش تلفات جاده­ای”، كنگره بين المللي صنعت ساختمان(ISC)، دانشگاه تبريز، 15 آذر 1397.
 38. “مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص بررسي  نقاط حادثه خيز  و ايمن سازي”، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران (ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، 28 آذر 1397.
 39. “بررسي اجمالي برخي از راهكارهاي كاهش تصادفات جاده­اي”، همايش بين المللي افق­هاي نوين در مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري”، انجمن افق نوين علم و فنآوري، تهران، 28 آذر 1397.
 40. “مروری بر پژوهش‌های انجام شده در خصوص آسفالت متخلخل با تاکید بر تاثیرات آن بر محیط زیست و اقدامات مقابله با آن”، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران (ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، 28 آذر 1397.
 41. مروری بر پژوهش‌های انجام شده درخصوص آسفالت متخلخل واثرات آن درکاهش صدا، رطوبت و افزایش ایمنی”، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران (ISC)، دانشگاه صنعتي مراغه، 28 آذر 1397.
 42. “ارائه مدلی جهت تعیین مسیرهای خوش منظره”، چهارمین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی و محیط زیست، دهلی، هند، اسفند 1398.
 43. “ارزیابی عوامل مؤثر بر ایمنی ترافیک و تصادفات جادهای”، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت­های شهری در ایران، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت­های شهری در ایران، دبيرخانه دائمي كنفرانس با همكاري موسسه علمي پژوهش نوین، 26 تیر ماه 1399.
 44. “مروری بر پژوهش­های انجام‌شده در خصوص ارتقای سیستم هوشمند حمل‌ونقل در کاهش تصادفات جاده­ای”، نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران یافته­های نوین و کاربردی (ISC)، موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، شیراز، 24 آذر 1400.
 45. “مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌های زیرساخت جاده‌ای”، چهارمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، 25 اسفند 1400.
 46. “ارائه مدلي جهت بررسي تاثير مشخصات طرح هندسي قوس جاده بر عملكرد وسايل نقليه (مطالعه موردي : محور رشت به لاهيجان)”، دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق­های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب (ISC)، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 8 دی ماه 1401.

دیدگاه خودتان را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حافظه موقت کپی شد