نگارش مقاله علمی-پژوهشی (وزارتین و ISC)

صفحه اصلی/پروژه/مقاله/نگارش مقاله علمی-پژوهشی (وزارتین و ISC)
 • درباره پروژه
 • سفارش پروژه
 • دیدگاه
 1. ” ارائه مدل پیش­بینی پتانسیل شیارشدگی آسفالت با استفاده از خروجی ژیراتوری”، پژوهشنامه حمل و نقل(ISC)،  ISSN: 1735-3459))، دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده حمل و نقل، سال دهم، شماره اول، بهار 1392، صفحات: 29 – 43، 1392.

 

 1. ” ارائه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی تنش برشی و شیب تراکم ژیراتوری “، پژوهشنامه حمل و نقل(ISC)،ISSN: 1735-3459))، دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده حمل و نقل، سال دهم، شماره دوم، تابستان 1392، صفحات 171-191، 1392.

 

 1. ” ارزیابی میدانی روش­های نوین تعیین دانسیته لایه­های روسازی”، مجله عمران مدرس(ISC)، (ISSN: 1027-5940)، دانشگاه تربیت مدرس، پاییز 1393، دوره چهاردهم، شماره 3، صفحات 83-92، 1393.

 

 1. ” ارائه مدل شیارشدگی مخلوط­هاي آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم و پارامترهاي مارشال”، مجله مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل (ISC(ISSN: 2423-5350)، دانشگاه سمنان، تابستان 1394، سال اول، شماره دوم، صفحات 41-54، 1394.

doi:10.22075/JTIE.2014.16

 

 1. ” ارائه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از پارامترهای مارشال و نتایج آزماش آزمایش مقاومت کشش غیر مستقیم “، پژوهشنامه حمل و نقل(ISC)، ISSN: 1735-3459))، پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران، تابستان 1394، سال دوازدهم، شماره دوم، صفحات 124-136، 1394.

 

 1. “تأثیر افزودنی آهک هیدراته بر پارامترهای عملکردی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA) “، مجله مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل (ISC(ISSN: 2423-5350)، دانشگاه سمنان، بهار 1395، سال دوم، شماره یک، صفحات 1-16، 1395.

doi:10.22075/JTIE.2016.409

 

 1. “بررسی آزمایشگاهی اثر افرودنی خاکستربادی بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه­ای اصلاح شده پلیمری”، پژوهشنامه حمل و نقل(ISC)، ISSN: 1735-3459))، پژوهشکده حمل و نقل، سال چهاردهم، شماره 1، بهار 1396، صفحات: 44-27.

 

 

 

 

 

 1. “The effect of adding carbon nanotubes on rutting resistance of the asphalt containing modified bitumen by SBS polymer”, The Specialty Journal of Architecture and Construction – (SJAC), (ISSN 2412-740X ), 2016, Vol. 2 (2): pp. 25-34

 

 1. “بررسی روش‌های افزودن پودر کربن آمورف به قیر و ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتي گرم اصلاح شده با این پودر”، مجله مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل (ISC(ISSN: 2423-5350)، دانشگاه سمنان، سال سوم، شماره 1، بهار 1396، صفحات: 1-22.

doi:10.22075/JTIE.2017.1542.1132

 

 1. “ارائه مدل تعيين چسبندگي و زازيه اصطكاك داخلي آسفالت با استفاده از پارامترهاي آزمايش مارشال”، مجله مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل (ISC(ISSN: 2423-5350)، دانشگاه سمنان، سال سوم، شماره يازده، پاييز 1396، صفحات: 37-54.

doi:10.22075/JTIE.2017.1625.1150

 

 1. “ارزیابی عملكرد آسفالت گرم اصلاح شده با خاکستر پوسته برنج”، پژوهشنامه حمل و نقل(ISC)، ISSN: 1735-3459))، پژوهشکده حمل و نقل، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1396، صفحات: 175-194.

 

 1. “ارزيابي تاثير افزودني گيلسونايت بر بهبود خصوصيات مكانيكي مخلوط­هاي آسفالتي”، فصلنامه مهندسي حمل و نقل (ISC) ، ISSN: 2008-6598))، پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، دوره 11، شماره 1، شماره پیاپی 42، پاییز 1398، صفحات: 145-162.

 

 1. “مدلسازی عمق شیارشدگي آسفالت با استفاده از نتایج آزمایش خزش دینامیکی”، پژوهشنامه حمل و نقل(ISC)،   ISSN: 1735-3459))، پژوهشکده حمل و نقل، سال 1397، شماره 55، تابستان 1397، صفحات: 15-33.

 

 1. “مدلسازي سرعت عملكردي و ارائه راهكار اقتصادي جهت افزايش ايمني در قوس هاي افقي (مطالعه موردي: محور مشهد-تربت حيدريه)”، قصلنامه علمی پژوهشی مطالعات پژوهشي راهور، (ISC)، (2322-3529 ISSN:)، مركز تحقيقات كاربردي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا، سال 1397، شماره 24، بهار 1397، صفحات: 67-92.

 

 1. “ارائه مدل تأثیر انجام اقدامات ایمنی كم هزينه بر شدت و تعداد حوادث ترافیکی (مطالعه موردی محور ملایر- جوکار)”، مطالعات پژوهشي راهور، (ISC)، (2322-3529 ISSN:)، مركز تحقيقات كاربردي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا، سال هشتم، شماره 29، تابستان 1398، صفحات: 9-43.

 

 1. بررسی عملکرد مخلوط آسفالت بازیافتی اصلاح شده با جوانساز و الیاف”، فصلنامه مهندسي حمل و نقل (ISC)،

      ISSN: 2008-6598) پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، سال 12، شماره 1، شماره پیاپی: 46، پاییز 1399، صفحات: 85-100.

doi: 10.22119/JTE.2020.88172

 

 1. “ارزیابی عملکرد آسفالت ‌گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الیاف پارافایبر”، نشريه مهندسي عمران اميركبير، (ISC)، ISSN: 2588-2988))، دانشگاه امیرکبیر، دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحات: 1-26.

 doi: 10.22060/CEEJ.2019.16736.6323

 

 

 

 1. “ارایه مدل عملكرد خزشي آسفالت با استفاده از گراف نيرو- جابه­جايي و اعتبارسنجي آن با الگوريتم ژنتيك”، پژوهشنامه حمل و نقل(ISC)، ISSN: 1735-3459))، پژوهشکده حمل و نقل، سال 1398، شماره 61، زمستان 1398، صفحات: 45-62.

                                                                                                     

 1. “مدل­سازی تأثیر دما و ضخامت بر چقرمگی شکست مخلوط­های آسفالتی تحت مود I خالص”، فصلنامه مهندسي عمران فردوسی، (ISC)، ISSN: 2783-2805))، دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحات: 45-66.

 doi: 10.22067/civil.v32i3.80471

 

 1. “بررسی پایداری قیرهای پلیمری حاوی نانو ذرات و تخمین استحکام مارشال مخلوط­های آسفالتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی”، فصلنامه علمی پژوهشی اساس، ISSN: 2008-7721) انجمن مهندسی عمران ایران، دوره 21، شماره 55، بهار 1399، صفحات: 5-17.

 

 1. ارزیابی تاثیر نوع سنگدانه، دانه­بندي و رزین بر عملکرد لغزشی و سایشی روسازی با اصطکاک بالا”، فصلنامه مهندسي حمل و نقل (ISC)، ISSN: 2008-6598) پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، دوره 13، شماره 1، پاییز 1400، صفحات: 1179-1196.

doi: 10.22119/JTE.2020.103619

 

 1. بررسی رفتار شیارشدگی قیرهای اصلاح‌شده با نانو کامپوزیت­های­SBS/MgO”، مجله مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل (ISC(ISSN: 2423-5350)، دانشگاه سمنان، دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 23، پاییز 1399، صفحات: 21-30.

doi: 10.22075/JTIE.2020.20806.1465

 

 1. عوامل مؤثر بر رفتار کاربران راه در گره‌های ترافیکی (مطالعه موردی: شهرستان بابل)”، فصلنامه علمی راهور، (ISC)، (2322-3529 ISSN:)، مركز تحقيقات كاربردي پليس راهور ناجا، دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحات: 35-59.

 

 1. تعيين ميزان بهينه خرده آسفالت و میکروسیلیس در ساخت روسازی بتن غلتکی، فصلنامه علمی جاده، (ISC)،      ((ISSN: 1735-062X، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دوره 29، شماره 109، زمستان 1400، صفحات: 155-170.

doi: 10.22034/ROAD.2021.106969

 

 1. مشخصات عملکردي مخلوط ميکروسرفيسينگ حاوي پودر سرباره فولاد کوره اکسيژني به‌عنوان جايگزين فیلر طبیعی”، مجله مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل (ISC(ISSN: 2423-5350)، دانشگاه سمنان، دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحات: 115-135.

doi: 10.22075/JTIE.2021.24660.1559

 

 1. تعيين ميزان بهينه خرده آسفالت و میکروسیلیس در ساخت روسازی بتن غلتکی، فصلنامه علمی جاده، (ISC)،      ((ISSN: 1735-062X، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دوره 29، شماره 109، زمستان 1400، صفحات: 155-170.

doi:  10.22034/ROAD.2021.106969

 

 

 

 1. “بررسی استفاده از باطله زغال سنگ در مخلوط آسفالتی و تاثیر آن بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی با رویکرد آزمایش­های شیمی قیر و مکانیکی مخلوط آسفالتی”، نشريه مهندسي عمران اميركبير، (ISC)، ISSN: 2588-2988))، دانشگاه امیرکبیر، دوره 54، شماره 12، اسفند 1401، صفحات: 17 الی 42.

doi: 10.22060/CEEJ.2022.21476.7735

 

 1. “بررسی اندرکنش دینامیکی ریل و چرخ وسیله نقلیه تحت اثر بریدگی چرخ به وسیله نرم افزار آباکوس، فصلنامه علمی جاده، (ISC)، ((ISSN: 1735-062X، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دوره 30، شماره 113، پاییز 1401، صفحات: 57-78.

doi:  10.22034/ROAD.2021.303288.1982

 

 1. “ارایه مدل عملکرد مبتنی بر شاخص وضعیت روسازی با استفاده از داده‌های عملکرد بلندمدت روسازی”،فصلنامه علمی جاده، (ISC)، ((ISSN: 1735-062X، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دوره 31، شماره 114، بهار 1402، صفحات: 01-14.

doi:  10.22034/ROAD.2022.326974.2028

 

 

دیدگاه خودتان را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حافظه موقت کپی شد